Ogłoszenie - zakup środków do dezynfekcji

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., informuje iż w imieniu i na rzecz Województwa Łódzkiego, planuje, na podstawie  art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), zakup:

aparat do dezynfekcji pomieszczeń 1 szt.
Dozownik do dezynfekcji 80 szt.
Maty dekontaminacyjne na podłogę rozmiar 1,2x1 m do samodzielnego montażu 500 szt. (100 opakowań składających się po 5 sztuk mat (po 30 listków każda))
płyn do dezynfekcji miejsca wkucia (w litrach) 270
Preparaty do dezynfekcji (w litrach) 7 085, w tym 800 l z okresem przydatności do 180 dni oraz 3 000 l preparatów do szybkiej dezynfekcji powierzchni
Sztywne pojemniki na odpady medyczne (zakaźne 60L/40L 2 000 szt.
Środki do dezynfekcji rąk  (w litrach) 13 985, w tym 860 l z okresem przydatności do 180 dni
Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń z zast. Kwasu nadoctowego 5 szt.
Urządzenie do dezynfekcji pojazdów 8 szt.
Worki rozpuszczalne 2 000 szt.

Prosimy o załączenie do oferty:

Formularz ofertowy >>>

 1. Certyfikatu CE, tj. certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej. Prosimy o nieprzesyłanie certyfikatu CE- China Export.
 2. Deklaracji zgodności na zgodność z wymaganiami  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracji zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG,  albo deklaracji zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745
 3. Wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu
 4. Katalogu/ulotki/opisu produktu/karty charakterystyki potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość*
 5. Dokumentu potwierdzającego spełnione przez dany produkt normy

 

 Środki do dezynfekcji jako wyroby medyczne muszą spełniać następujące normy:

 

Higieniczne mycie rąk

 • Wymagane normy: PN-EN 1499; PN-EN 13727

 

Higieniczna dezynfekcja rąk

 • Wymagane normy: PN-EN 1500 PN-EN 13727
 • Działanie wirusobójcze lub ograniczone wirusobójcze wobec wirusów otoczkowych PN-EN 14476

 

Chirurgiczna dezynfekcja rąk

 • Wymagane normy: PN-EN 12791 PN-EN 13727
 • Działanie wirusobójcze lub ograniczone wirusobójcze wobec wirusów otoczkowych PN-EN 14476

Środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku  i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1). Powinny posiadać odpowiednie pozwolenie na obrót oraz posiadać wpis do Wykazu Produktów Biobójczych.

 

Środki do dezynfekcji powierzchni

 • Środki do dezynfekcji jako wyroby medyczne muszą spełniać następujące normy
 • Wymagane normy: PN-EN 13727 (bakterie), PN-EN 13624 (grzyby), PN-EN 14476 (wirusy), PN-EN 14348 (mykobakterie).
 • Produkt może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.
 • Środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku  i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1). Powinny posiadać odpowiednie pozwolenie na obrót oraz posiadać wpis do Wykazu Produktów Biobójczych.

 

Preparaty do szybkiej dezynfekcji powierzchni

 • Wymagane normy: PN-EN 13727 (bakterie), PN-EN 13624 (grzyby), PN-EN 14476 (wirusy), PN-EN 14348 (mykobakterie).
 • Produkt może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.
 • wymagane jest aby osiągały spektrum działania po 30 sekundach do 5 minut.

*Wykaz norm i dokumentów oraz materiałów, z jakich powinien być wykonany produkt znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia.

 

Korespondencja prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.

Prosimy o określenie daty ważności oferty.

Spółka odpowie jedynie na wybrane oferty.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego:

Sekretariat Spółki tel.: 42 206 88 60, Zamówienia Publiczne tel.: 42 307 09 97

lub mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

UWAGA! INFORMACJA DLA SKŁADAJĄCYCH OFERTY DO POSTĘPOWAŃ W FORMIE PISEMNEJ

Ze względu na ograniczenia wyłączające bezpośrednią obsługę interesantów

zaleca się formę składania ofery w sposób korespondencyjny, pocztą tradycyjną na adres: 

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 12 lok.515, 90-051 Łódź

lub poprzez wcześniejszy kontakt z Działem Zamówień Publicznych ( tel. /+48/ 42 307 09 97, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ), ustalenie przyjęcia ofert.