OGŁOSZENIE - zakup środków ochrony indywidualnej i materiałów jednorazowych

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., informuje iż w imieniu i na rzecz Województwa Łódzkiego, planuje zakup środków ochrony indywidualnej oraz materiałów jednorazowych, na podstawie  art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), takich jak:

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
Fartuch barierowy 1 500
Fartuchy  jednorazowego  użytku  z  brakiem   penetracji   patogenów krwiopochodnych na   materiał - ASTM 1671  50 000
Fartuchy jałowe operacyjne wzmocnione  29 500
fartuchy ochronne jednorazowe 6 890
Indywidualne zestawy ochrony biologicznej 53 500
Maska pełnotwarzowa 10
Maski szczelnie przykrywająca usta i nos N -95 - skuteczność filtracji dla cząstek 0,1 mikrona  32 300
Pokrowce na materace 24
Pościel jednorazowa 4 200
Przyłbice na twarz 35 765
Ubrania jednorazowe/ bluzy i spodnie 48 500
Ubrania operacyjne jednorazowe 48 500
kieliszki jednorazowe do leków 50 opakowań po 100 szt.
   

Spółka przyjmuje oferty na kombinezony ochrony indywidualnej tylko spełniające wymagania norm EN14126 na gotowy produkt, potwierdzone badaniami oraz certyfikatem wydanym przez Cententralny Instytut Ochrony Pracy - Polski Instytut Badawczy.

 Ubrania jednorazowe, ubrania operacyjne, fartuchy itp. powinny być wykonane z włókniny spełniającej wymagania normy EN 14126

Spółka IMŁ nie przyjmuje już ofert na maseczki chirurgiczne jednorazowe.

Spółka IMŁ nie kupuje maseczek bawełnianych, wielokrotnego użytku, niespełniających normy EN 14683.

 

Wytyczne konsultanta krajowego ds. chorób zakażnych co do OPZ kombinezonów/fartuchów:

 • produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi
 • powinny spełniać wymagania normy EN 141126 dotyczącej odzieży ochronnej wg co najmniej wyszczególnionych warunków:

1. odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 4 i wyższa

2. odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze - klasa 4 i wyższa,

3. odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli - klasa 2 i wyższa,

 • fartuch wiązany z tyłu na troki z dodatkowym górnym zapięciem na przylepiec
 • rękawy z elastyczną silikonową taśmą zabezpieczającą
 • wykonany z materiału minimum 1 klasy palności,
 • wykonany z barierowej włókniny polipropylenowej SMS, bez zawartości lateksu, polietylenu i celulozy do procedur wysokiego ryzyka,
 • szwy, połączenia trwałe i rozdzielne płaskie,
 • rozmiar L i XL – kolor żółty lub niebieski,
 • pakowany  w indywidualne opakowanie
 • oznakowanie zawierające informację, że produkt może być użyty wyłącznie w okresie podwyższonego zagrożenia epidemicznego i epidemii nie dłużej jednak niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz dane producenta (nazwa, adres).

 

FORMULARZ OFERTOWY >>>  

 

Prosimy o załączenie do oferty:

 1. Dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: Certyfikatu CE, tj. certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej. Prosimy o nieprzesyłanie certyfikatu CE- China Export.
 2. Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta
 3. Wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu (jeśli dotyczy)
 4. Katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość*
 5. Dokumentu potwierdzającego spełnione przez dany produkt normy (jeśli dotyczy)*

*Wykaz norm i dokumentów oraz materiałów, z jakich powinien być wykonany produkt znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Korespondencja prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.

Prosimy o określenie daty ważności oferty.

Spółka odpowie jedynie na wybrane oferty.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego:

Sekretariat Spółki tel.: 42 206 88 60, Zamówienia Publiczne tel.: 42 307 09 97

lub mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.