Modernizacja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. w dniu dzisiejszym, tj. 16.10.2017 r., przejęła od Podmiotu Leczniczego - Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu, teren inwestycji obejmujący pomieszczenia Oddziału neonatologii i patologii noworodka.

Pomieszczenia zostały przekazana wybranemu wykonawcy.

W ciągu najbliższych siedmiu miesięcy przeprowadzona zostanie całkowita modernziacja oddziału, dzięki czemu gruntownie poprawi się jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych na oddziale.

 

Powrót