Działalność Szkoleniowa

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., której podstawowym przedmiotem działalności jest realizacja zadania własnego Samorządu Województwa Łódzkiego poprzez wspieranie podmiotów leczniczych, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego, we wszelkich prawnie dopuszczalnych formach, prowadząc zarówno działalność o charakterze nieodpłatnym jak i odpłatnym, rozpoczyna działaność w zakresie szkoleń związanych tematycznie z działalnością podmiotów leczniczych, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego.

 

Pierwsze tematy szkoleniowe zostały opracowane i będą prezentowane przez trenerów posiadajacych wiedzę praktyczną w omawianych zakresach.

 

Spółka IMŁ Sp. z o.o. zachęca do udziału w oferowanych szkoleniach.

 

Szczegóły tutaj i tutaj.

 

Powrót