Organy Spółki

I. Zarząd Spółki:  
Marcin Rybka - Prezes Zarządu Spółki  
   
II. Rada Nadzorcza Spółki:   
1. Marek Sarwa - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
2. Paweł Chybalski - członek
 
   
   
III. Zgromadzenie Wspólników:  
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy Województwa Łódzkiego, będącego jedynym wspólnikiem Spółki, tj. Zarząd Województwa Łódzkiego.  
   
Prokurenci:  
1. Jarosław Jermalonek – Dyrektor ds. Operacyjnych -Prokurent  
   
   
   

  

 Powrót