Organy Spółki

I. Zarząd Spółki:

 

 Janusz Kazimierczak - Prezes Zarządu Spółki  DSC_0008.JPG
   
 II. Rada Nadzorcza Spółki:   
   
1. Jakub Pietkiewicz - Przewodniczący  
2. Katarzyna Fortak-Karasińska - Wiceprzewodnicząca  
3. Jolanta Chełmińska - Sekretarz  
   
III. Zgromadzenie Wspólników:  
   
Funkcję Zgromadzenia Wspólników, zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie województwa, sprawuje Zarząd Województwa Łódzkiego.  
   

Prokurenci:

 
Sylwia Kaczmarek-Brzuska (prokura łączna)  
Marcin Kos (prokura łączna)  

 

 Powrót