Organy Spółki

I. Zarząd Spółki:  
Marcin Rybka - Prezes Zarządu Spółki  
   
II. Rada Nadzorcza Spółki:   
1.  - Przewodniczący Rady Nadzorczej  
2.  (wolne stanowisko)   - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej  
3. Szymon Zyberyng      - Członek Rady Nadzorczej  
   
III. Zgromadzenie Wspólników:  
Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy Województwa Łódzkiego, będącego jedynym wspólnikiem Spółki, tj. Zarząd Województwa Łódzkiego.  
   
Prokurenci:  
1.   
2.   
3.   
   

  

 Powrót