Informacja publiczna

Informacja publiczna nieopublikowana na przedmiotowej stronie lub stronie Biuletynu Informacji Publicznej IMŁ sp. z o.o., może być udostępniona na wniosek.
 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku (art. 14 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm. ).
 
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.
W takim przypadku wnioskodawca powiadamiany jest o wysokości opłaty (art. 15 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz. U. z 2015 r. poz. 2058, z późn. zm.  .).
 
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w tym terminie, wnioskodawca jest informowany o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacje zostaną udostępnione, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje prawo do odwołania, które rozpatrywane jest w terminie 14 dni.
 
Osoby, które chcą uzyskać informacje z zakresu działania IMŁ Sp. z o.o., proszone są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
 
Wypełniony wniosek należy przesłać na adres poczty elektronicznej:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
w nagłówku maila prosimy o wpisanie: „Wniosek o udostępnienie informacji publicznej”
 
lub listownie na adres: 
Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.  
Aleja Marszałka Piłsudskiego 12 lok. 515
90-051 Łódź