Dostawa sprzętu endoskopowego

Spółka, po przeprowadzonej procedurze przetargowej na dostawę sprzętu endoskopowego, jako najkorzystniejszą uznała ofertę firmy:

VARIMED Sp. z o.o.

(ul. Powstańców Śląskicj 5, 53-332 Wrocław).

 

Przedmiot zamówienia obejmował dostawę m.in.:

  1. 6 szt. bronchoskopów,
  2. 1 szt. gastroskopu,
  3. 1 szt. kolonoskopu.

 

Zakupiony sprzęt medyczny został zgodnie z celami działalności Spółki użyczony:

  1. Wojewódzkiemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi,
  2. Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu.

 

Data zawarcia umowy: 22 lipca 2015 r.

Wartość zakupu brutto: 1.508.760,00 zł

 

Powrót