Dostawa 1 szt. aparatu USG

Spółka, po przeprowadzonej procedurze przetargowej na dostawę 1 szt. aparatu USG, jako najkorzystniejszą uznała ofertę firmy:

TMS Sp. z o.o.

(ul Wiernicza 84, 02-952 Warszawa)

 

Typ wybranego sprzętu: TOSHIBA MEDICAL SYSTEMS TUS-X200(XARIO 200)

 

Zakupiony sprzęt medyczny został zgodnie z celami działalności Spółki użyczony Samodzielnemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

 

Data zawarcia umowy: 28 października 2015 r.

Wartość zakupu brutto: 324.000,00 zł

 

Powrót