Dostawa 35 szt. monitorów do pomiaru rzutu serca

Spółka, po przeprowadzonej procedurze przetargowej na dostawę sprzętu medycznego - 35 szt. monitorów do pomiaru rzutu serca, jako najkorzystniejszą uznała ofertę firmy:

Edwards Lifesciences Poland Sp. z o.o.

(Al. Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa)

 

Typ zaoferowanego sprzętu: Edwards Lifesciences - System monitorowania hemodynamicznego / Platforma EV1000A

 

Zakupiony sprzęt medyczny został, zgodnie z celami działalności Spółki, użyczony:

  1. Wojewódzkiemu Wielospecjalistycznemu Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi - 12 szt.,
  2. Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. M. Pirogowa w Łodzi - 2 szt.,
  3. Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. M .Skłodowskiej-Curie w Zgierzu - 4 szt.,
  4. Wojewódzkiemu Zespołowi Zakładów Opkieri Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi - 3 szt.,
  5. Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Jana Pawła II w Bełchatowie - 3 szt.,
  6. Samodzielnemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim - 2 szt.,
  7. Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. St. Rybickiego w Skierniewicach - 4 szt.,
  8. Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Prumasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu - 2 szt.,
  9. Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi - 3 szt. 

 

Data zawarcia umowy: 13 stycznia 2016 r.

Wartość zakupu brutto: 2.095.632,00 zł

 

Powrót