Dostawa 2 szt. mammografów

Spółka, po przeprowadzonej procedurze przetargowej na dostawę sprzętu medycznego, jako najkorzystniejszą uznała ofertę firmy:

TIMKO Sp. z o.o.

(ul. Syrokomli 30, 03-335 Warszawa)

 

Zakupiony sprzęt medyczny (Selenia Dimensions/ Hologic Inc.), zgodnie z celami działalności Spółki, został użyczony Wojewódzkiemu Wielospecjalistycznemu Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi oraz Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

 

Data zawarcia umowy: 17 maja 2016 r.

Wartość zakupu brutto: 2.019.600,00 zł

 

Powrót