Dostawa sprzętu medyczne - kolonoskopów i gastroskopów

Spółka, po przeprowadzonej procedurze przetargowej na dostawę sprzętu medycznego, jako najkorzystniejszą uznała ofertę firmy:

ENDO ELEKTRONIK Sp. z o.o.

(ul. Kolejowa 11B, 05-805 Kanie)

 

Przedmiot zamówienia obejmował dostawę i instalację:

  1. 3 szt. kolonoskopów (FUJIFILM, VIDEOKOLONOSKOP EC-530WI3),
  2. 3 szt. gastroskopów (FUJIFILM, VIDEOGASTROSKOP HD EG-530WR).

 

Zakupiony sprzęt medyczny, zgodnie z celami działalności Spółki, zostałużyczony Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. M. Pirogowa w Łodzi.

 

Data zawarcia umowy: 31 maja 2016 r.

Wartość zakupu brutto: 473.040,00 zł

 

 Powrót