Dostawa 200 szt. szafek przyłóżkowych

Spółka, po przeprowadzonej procedurze przetargowej na dostawę sprzętu medycznego, jako najkorzystniejszą uznała ofertę firmy:

Stiegelmeyer Sp. z o.o.

(Grubno 63, 86-212 Stolno)

Zakupiony sprzęt medyczny, zgodnie z celami działalności Spółki, został użyczony Specjalistycznemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej im. J. Babińskiego w Łodzi.

Data zawarcia umowy: 06 grudnia 2016 r.

Wartość zakupu brutto: 177.120,00 zł

 

 Powrót