Dostawa 2 szt. ambulansów typu C wraz z wyposażeniem

Spółka, po przeprowadzonej procedurze przetargowej na dostawę ambulansów, jako najkorzystniejszą uznała ofertę firmy:

RATOWNIK M. Wnorowski Spółka jawna

(ul. Konwaliowa 24, 05-110 Jabłonna)

 

Marka dostarczonego ambulansu: Renault Master AMBULANS (2,3 dCi 170 L2H2)

 

Zakupione ambulanse, zgodnie z celami działalności Spółki, zostały użyczone Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. St. Rybuckiego w Skierniewicach

 

Data zawarcia umowy: 30 maja 2017 r.

Wartość zakupu brutto: 785.595,36 zł

 

Powrót