Dostawa sprzętu medycznego - 2 zestawów KTG

Spółka, po przeprowadzonej procedurze przetargowej na dostawę sprzętu medycznego, jako najkorzystniejszą uznała ofertę firmy:

Witold Tomczak ITAM-System

(ul. Roosevelta 118, 41-800 Zabrze)

 

Zakupiony sprzęt medyczny (2 zestawy do KTG), zgodnie z celami działalności Spółki, został użyczony Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. M. Pirogowa w Łodzi.

 

Data zawarcia umowy: 9 czerwca 2017 r.

Wartość zakupu brutto: 59.884,92 zł

 

Powrót