Dostawa sprzętu medycznego II

Spółka, po przeprowadzonej procedurze przetargowej na dostawę sprzętu medycznego, jako najkorzystniejszą uznała ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Lecznictwa Cezal Lublin Sp. z o.o.

(Al. Spółdzielczości Pracy 38, 20-147 Lublin)

 

Przedmiot zamówienia obejmował dostawę i instalację:

  1. Aparatu nerko zastępczego - 2 szt. (Gambro Primmaflex),
  2. Aparatu do analizy biochemicznej - 1 szt. (Instrumentation Laboratory - GEM Premier 3500),
  3. Aparatu do elektrokoagulacji - 1 szt. (Aparat elektrochirurgiczny SPECTRUM),
  4. zestawu do prób wysiłkowych - 1 szt. (BTL Cardio Point Ergo E600).

 

Zakupiony sprzęt medyczny, zgodnie z celami działalności Spółki, został użyczony Wojewódzkiemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi.

 

Data zawarcia umowy: 27 czerwca 2017 r.

Wartość zakupu brutto: 294.759,78 zł

 

Powrót