Dostawa sprzętu medycznego - densytometru

Spółka, po przeprowadzonej procedurze przetargowej na dostawę sprzętu medycznego, jako najkorzystniejszą uznała ofertę firmy:

INTIMEX Sp. z o.o. Sp. k.

(ul. Spacerowa 2, 05-119 Legionowo)

 

Zakupiony sprzęt medyczny (GE Medical Systems Ultrasound & Primary Care Diagnostics LLC - Lunar Prodigy Primo), zgodnie z celami działalności Spółki, został użyczony Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach.

 

Data zawarcia umowy: 11 lipca 2017 r.

Wartość zakupu brutto: 192.600,00 zł

 

Powrót