Dostawa sprzętu medycznego - EMG

Spółka, po przeprowadzonej procedurze przetargowej na dostawę sprzętu medycznego - aparatu EMG, jako najkorzystniejszą uznała ofertę firmy:

ELMIKO MEDICAL Sp. z o.o.

(ul. Poleczki 29, 02-822 Warszawa)

 

Zakupiony sprzęt medyczny (Aparat EMG Sierra SUMMIT), zgodnie z celami działalności Spółki, został użyczony Samodzielnemu Psychiatrycznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej Szpitalowi im. J. Babińśkiego w Łodzi.

 

Data zawarcia umowy: 14 lipca 2017 r.

Wartość zakupu brutto: 157.680,00 zł

 

Powrót