Dostawa 2 szt. tomografów komputerowych

Spółka po przeprowadzonej procedurze przetargowej na dostawę 2 szt. tomografów komputerowych wraz z wykonaniem niezbędnych prac adaptacyjnych w istniejących pracowniach TK w celu zainstalowania i uruchomienia zaoferowanych urządzeń zgodnie z wymogami producenta, planem funkcjonalnym i projektem ochronności radiologicznej gabinetu rtg oraz zgodnie z wymaganiami odpowiedzinch przepisów, jako najkorzystniejszą uznała ofertę firmy:

SHIM-MED Polska Sp. z o.o.

(ul. Naruszewicza 21A, 02-627 Warszawa).

 

Typ wybranego sprzętu: Tomograf komputerowy wielorzędowy (16) HITACHI MEDICAL SYSTEMS - HITACHI SUPRIA

 

Zakupiony sprzęt medyczny został zgodnie z celami działalności Spółki użyczony:

  1. Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. M. Pirogowa w Łodzi,
  2. Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu

 

Data zawarcia umowy: 28 listopada 2014 r.

Wartość zakupu brutto: 3.060.618,00 zł

 

 Powrót