OGŁOSZENIE NR 112/ZO/COV/20 DOT. POŚCIELI JEDNORAZOWEJ – 4 250 kompletów

logo lodzie UE RP fundusze unijne

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o– w imieniu Województwa Łódzkiego – zaprasza do składania ofert na dostawę Pościeli jednorazowej – 4 250 kompletów dla potrzeb projektu pod tytułem projektu pt.  „Zapobieganie oraz zwalczanie na terenie województwa łódzkiego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej wywołanej tym wirusem u ludzi”, realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VII Infrastruktura Dla Usług Społecznych, Działanie VII.2 Infrastruktura Ochrony Zdrowia.

Procedura na podstawie art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020.374 z poźn. zm.)

Przedmiot Zapytania Ofertowego

Przedmiot zamówienia obejmuje: Dostawę Pościeli jednorazowej – 4 250 kompletów

Komplet trzyczęściowy: poszwa na kołdrę, poszewka na poduszkę i prześcieradło, niejałowy, jednorazowego użytku z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 25 g/m².

Termin i miejsce realizacji zamówienia:

Miejsce realizacji zamówienia: magazyn WŁ mieszczący się w Łodzi przy ul. Dubois 119 (teren Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A.)

Termin realizacji zamówienia: zgodnie z ofertą 

Miejsce, sposób i termin składania ofert.

Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 04.09.2020 roku do godz. 16:00.

Warunkiem rozpatrzenia oferty jest przesłanie w terminie składania ofert i na  adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. poniższych, wypełnionych formularzy.

Formularz ofertowy Obligatoryjnieformie edytowalnej

W przypadku rozbieżności z opisem prosimy o oznaczenie pozycji oraz wskazanie w uwagach w formularzu ofertowym, w których występuje różnica - przy czym nie ma konieczności składania zapytań o dopuszczenie - Zamawiający przewiduje na etapie badania oferty, możliwość dopuszczenia innego parametru jeśli uzna, że nie jest krytyczny)

Prosimy o załączenie do oferty:

  1. Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta
  2. Certyfikatów potwierdzających zgodność produktu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (jeśli dotyczy)
  3. Katalogu/ulotki/opisu/zdjęcia produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość*

Na etapie badań ofert Zamawiający zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do złożenia próbki zaoferowanego produktu w ilości 1 kpl.

Podstawowe kryteria wyboru to: cena, dostępność/termin realizacji, parametry techniczne, w tym zgodność z wymogami zawartymi w ogłoszeniu.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozszerzenia o dodatkowe kryteria w trakcie badania ofert.

UWAGA! Nie honorujemy przedpłat ani zaliczek na przedmiot zamówienia.

Prosimy określenie daty ważności oferty oraz o zapoznanie się z warunkami realizacji transakcji w ramach art. 6 specustawy Covid

>>> http://iml.biz.pl/index.php/161-warunki-realizacji-transakcji-w-ramach-art-6-specustawy-covid <<<

Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy wg załączonego wzoru. Wzór poniżej:

 WZÓR UMOWY 

Do umowy załączany jest formularz ws. akceptacji otrzymywania faktur w formie elektronicznej.

Zamawiający odpowie jedynie na wybrane oferty.  

Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia zapytania ofertowego bez uzasadnienia.