W tym miejscu zamieszczane będą informacje o planowanych szkoleniach prowadzonych przez Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o.