Obsługa urządzeń diagnostycznych i wspomagających ratujących życie (...)

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., której podstawowym przedmiotem działalności jest realizacja zadania własnego Samorządu Województwa Łódzkiego poprzez wspieranie podmiotów leczniczych, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego, we wszelkich prawnie dopuszczalnych formach, prowadząc zarówno działalność o charakterze nieodpłatnym jak i odpłatnym, przy współpracy z Wojewódzkim Wielospecjalistycznym Centrum Onkologii i Traumatologii im. M. Kopernika w Łodzi, zamierza zorganizować dla kadr medycznych i technicznych zatrudnionych w Państwa Podmiotach Leczniczych szkolenie o poniższej tematyce.

 

Temat szkolenia:                                 

„Obsługa urządzeń diagnostycznych i wspomagających ratujących życie. Zagadnienia techniczne związane z ich użytkowaniem – USG, Kardiomonitory, Respiratory, inne.”

 

Termin szkolenia*:                                23 października 2018 r. (w godz. 9 – 16:30)

 

Cena szkolenia:                                    Bezpłatne

 

Miejsce szkolenia:                                Wojewódzkie Wielospecjalistyczne Centrum Onkologii i Traumatologii im M. Kopernika w Łodzi

                                                              Ul. Pabianicka 62

                                                              93-513 Łódź

                                                             Sala konferencyjna (audytoryjna)

W celu zgłoszenia udziału przez Państwa Podmiot Leczniczy, Organizator zwraca się o wypełnienie i przesłanie na adres e-mail Spółki lub na numer faxu podpisany druk zgłoszenia, stanowiący załącznik do niniejszego pisma, w terminie do 12 października 2018 r.

O udziale w szkoleniu decyduje termin wpłynięcia do Spółki prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia.

Załącznik (*.docx)