34/ZP/PN/18 „Wymiana instalacji wody i kanalizacji w skrzydle C1-E Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej – Curie w Zgierzu”

Drukuj
Utworzono: 14 grudzień 2018 Poprawiono: 09 maj 2019 Odsłony: 691

 „Wymiana instalacji wody i kanalizacji w skrzydle C1-E Budynku Głównego

Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej – Curie w Zgierzu”

Postępowanie 34/ZP/PN/18

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wersja pdf, nieedytowalna)

Załącznik nr 1a SIWZ - Projekt budowlany wymiany instalacji (wersja pdf, nieedytowalna)

Załącznik nr 1b SIWZ - Specyfikacja techniczna wymiany instalacji wod_kan (wersja pdf, nieedytowalna)

Załącznik nr 1c SIWZ - Przedmiary (wersja pdf, nieedytowalna)

Załączniki od nr 2 do nr 8 SIWZ (wersja word, edytowalna)


Wyjaśnienia z dnia 20.12.2018 r.

Część graficzna projektu:

  1. Instalacja kanalizacji rzut niskiego parteru
  2. Instalacja wody rzut niskiego parteru
  3. Zagospodarowanie terenu

Wyjaśnienia z dnia 21.12.2018 r.

Załącznik nr 1c SIWZ - Przedmiary (wersja pdf, nieedytowalna)


Wyjaśnienia, modyfikacja i zmiana z dnia 27.12.2018 r.

Zmiana ogłoszenia nr 500307241-N-2018 z dnia 27.12.2018 r.


INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

ZAWIADOMIENIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ