14/ZP/PN/2017 - Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej na Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Szpitalu im. Jana Pawła II w Bełchatowie

Utworzono: 14 listopad 2017 Odsłony: 674

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. ogłasza przetarg nieograniczony na realizację inwestycji pn.

„Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła w Bełchatowie

przy ul. Czaplinieckiej 123 w systemie zaprojektuj i wybuduj.

 

Ogłoszenie o zamówieniu  

 

SIWZ 14/ZP/PN/17 (w wersji PDF/w wersji .doc)

 

Program Funkcjonalno Użytkowy (w wersji PDF)

 

Załącznik do PFU (Plik ZIP)

 Modyfikacja z 20.11.17

Zawiadomienie o unieważnieniu

Powrót