1/ZP/PN/18 „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej na Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Szpitalu im. Jana Pawła II w Bełchatowie”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Znak sprawy 1/ZP/PN/18

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej na Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Szpitalu im. Jana Pawła II w Bełchatowie”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Program Funkcjonalno Użytkowy (w wersji PDF)

Załącznik do PFU (Plik ZIP)