W tym miejscu znajdują się postępowania ogłoszone po dniu 12 października 2017 r.

32/ZP/PN/18 „Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej na Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Szpitalu im. Jana Pawła II w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 123” 22 listopad 2018
33/ZP/PN/18 Dostosowanie klatki schodowej K1 i K4 do obowiązujących przepisów p.poż. na podstawie ekspertyzy pożarowej w pawilonie A Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach „zaprojektuj i wybuduj” 13 listopad 2018
24/ZP/PN/18 "Modernizacja bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni wraz z dobudową szybu windowego i łącznika" w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35 19 październik 2018
29/ZP/PN/18 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego dla IMŁ Sp. z o.o. 17 październik 2018
30/ZP/PN/18 Rozbudowa i przebudowa Szpitala im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i Oddziału Intensywnej Terapii wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowanie 17 październik 2018
28/ZP/PN/18 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla IMŁ Sp. z o. o. 16 październik 2018
27/ZP/PN/2018 Dostawa wyposażenia meblowego dla IMŁ Sp. z o.o. 09 październik 2018
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego/wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o. 26/ZP/PN/18 14 wrzesień 2018
25/ZP/PN/18 Dostawa wyposażenia meblowego i wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o. 24 lipiec 2018
18/ZP/PN/18 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej na Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie 23 lipiec 2018