W tym miejscu znajdują się postępowania ogłoszone po dniu 12 października 2017 r.

36/ZP/PN/18 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi w ramach zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa Szpitala im. Prymasa Kardynała Wyszyńskiego w Sieradzu dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Centralnej Steryliza 03 styczeń 2019
35/ZP/PN/18 Budowa układu podnoszenia ciśnienia oraz przebudowa instalacji hydrantowej w budynku głównym Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach „zaprojektuj i wybuduj” 28 grudzień 2018
34/ZP/PN/18 „Wymiana instalacji wody i kanalizacji w skrzydle C1-E Budynku Głównego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. M. Skłodowskiej – Curie w Zgierzu” 14 grudzień 2018
33/ZP/PN/18 Dostosowanie klatki schodowej K1 i K4 do obowiązujących przepisów p.poż. na podstawie ekspertyzy pożarowej w pawilonie A Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach „zaprojektuj i wybuduj” 13 listopad 2018
29/ZP/PN/18 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu informatycznego dla IMŁ Sp. z o.o. 17 październik 2018
30/ZP/PN/18 Rozbudowa i przebudowa Szpitala im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i Oddziału Intensywnej Terapii wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowanie 17 październik 2018
28/ZP/PN/18 Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego dla IMŁ Sp. z o. o. 16 październik 2018
27/ZP/PN/2018 Dostawa wyposażenia meblowego dla IMŁ Sp. z o.o. 09 październik 2018
Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego/wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o. 26/ZP/PN/18 14 wrzesień 2018
25/ZP/PN/18 Dostawa wyposażenia meblowego i wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o. 24 lipiec 2018