14/ZP/PN/18-Dostawa sprzętu medycznego dla IMŁ Sp. z o.o.

 

Ogłoszenie nr 2018/S 073-161670

SIWZ (pdf)

SIWZ

Załącznik nr 1; Załącznik nr 2;  Załącznik nr 3; Załącznik nr 4; Załącznik nr 5; Załącznik nr 6; Załącznik nr 7; Załącznik nr 8; Załącznik nr 9; Załącznik nr 10; Załącznik nr 11; Załącznik nr 12; Załącznik nr 13; Załącznik nr 14; Załącznik nr 15; Załącznik nr 16; Załącznik nr 17; Załącznik 18; Załącznik nr 19; Załącznik nr 20; Załącznik nr 21; Załącznik nr 22; Załącznik nr 23; Załącznik nr 24; Załącznik nr 25; Załącznik nr 26; Załącznik nr 27; Załącznik nr 28; Załącznik nr 29; Załącznik nr 30; Załącznik nr 31; Załącznik nr 32.

Modyfikacja z 16 kwietnia 2018 roku

Opublikowane sprostowanie

Wyjaśnienia wraz z modyfikacją z 15 maja 2018 roku wraz z przesłanym ogłoszeniem nr 2018-072001 do Dz.U.U.E.

Zmodyfikowany Załącznik nr 30; Załącznik nr 30A

Wyjaśnienia z 15 maja 2018 roku (2)

Opublikowane sprostowanie nr 2018/S 093-211053

Zmiana terminu składania ofert WYŁĄCZNIE DLA CZĘŚCI 15

Zmiana przekazana do Dz.U.U.E (z dn. 01.06.2018)

Zmodyfikowany Załącznik nr 2.2. (w wersji edytowlanej)

Wyjaśnienia z 4 czerwca 2018 roku. UWAGA ZMIANA TERMINU DLA WSZYSTKICH CZEŚCI

Opublikowane sprostwanie nr 2018/S 105-239563

Opublikowane sprostowanie nr 2018/S 106-241778

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu części 1, 12, 13, 19 i 26A

Zawiadomienie o unieważnieniu części 3, 4, 14, 20, 21, 24 i 25

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części: 2, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 22.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części: 11, 26, 6, 6A, 27.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 5.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części: 7, 10, 23.