20/ZP/PN/18 Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o.

Ogłoszenie 2018-104868

Opublikowane ogłoszenie nr 2018/S 136-310598

SIWZ (pdf)

SIWZ (wersja edytowalna)

Załącznik nr 1; Załącznik nr 2; Załącznik nr 3; Załącznik nr 4; Załącznik nr 5; Załącznik nr 6; Załącznik nr 7; Załącznik nr 8; Załącznik nr 9; Załącznik nr 10; Załącznik nr 11; Załącznik nr 12; Załącznik nr 13; Załącznik nr 14; Załącznik nr 15; Załącznik nr 16; Załącznik nr 17; Załącznik nr 18; Załącznik nr 19; Załącznik nr 20; Załącznik nr 21; Załącznik nr 22; Załącznik nr 23; Załącznik nr 24; Załącznik nr 25; Załącznik nr 26; Załącznik nr 27; Załącznik nr 28.

Modyfikacja z 18.07.2018 roku (pdf)

Modyfikacja z 18.07.2018 roku (wersja edytowalna)

Opublikowane sprostowane ogłoszenie nr 2018/S 138-315264

Wyjaśnienia z 24.07.2018 roku

Modyfikacja z 02.08.2018 roku wraz z przesłanym ogłoszeniem do Dz.U.U.E. - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Opublikowane sprostowanie ogloszenia nr 2018/S 149-341379

Wyjaśnienia z 24 sierpnia 2018 roku wraz z przesłanym Ogłoszeniem nr 2018-127970

Przesłane sprostowane nr 2018-128356

Opublikowane sprostowanie ogłoszenia nr 2018/S 165-376858

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej (pdf)

Sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej (wersja edytowalna)

Informacja z otwarcia ofert 

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 9 

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 10 

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 3 

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 1, 2, 4, 5 ,15 

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej w części nr 6, 7, 8, 11, 12, 13, 13 A oraz 14