Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego/wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o. 26/ZP/PN/18

Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu medycznego/wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o. 26/ZP/PN/18

Ogłoszenie o zamówieniu 2018/S 177-400784 

SIWZ (pdf)

SIWZ (wersja edytowalna)

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia w częściach 1-21 (wersja edytowalna)

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert wraz z przekazanym sprostowaniem ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert: 30.10.2018r. godz. 9:00)

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert wraz z przekazanym sprostowaniem ogłoszenia o zamówieniu (termin składania ofert: 06.11.2018r. godz. 9:00)

Wyjaśnienia do SIWZ wraz z przekazanym sprostowaniem ogłoszenia o zamówieniu (z dnia 25.10.2018r.)

Załącznik do wyjasnień z dnia 25.10.2018r. - ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCIACH 1-21)

Wyjaśnienia do SIWZ (z dnia 29.10.2018r.)

Załącznik do wyjaśnień  z dnia 29.10.2018r.  - Formularz ofertowy

Wyjaśnienia do SIWZ (z dnia 31.10.2018r.)

Informacja z otwarcia ofert (z dnia 06.11.2018r.)

Informacja o unieważnieniu (części 2,10,17,18,20) z dnia 19.11.2018r.

Informacja o unieważnieniu (części 8,12)

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 1 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w częściach 3,6,7,9,11,13,15,16,21

Informacja o unieważnieniu części 14 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 4 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 5 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w części 19