24/ZP/PN/18 "Modernizacja bloku operacyjnego, centralnej sterylizatorni wraz z dobudową szybu windowego i łącznika" w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Marii Skłodowskiej - Curie w Zgierzu, ul. Parzęczewska 35

Ogłoszenie o zamówieniu 

SIWZ

Dokumentacja techniczna:

     1. Projekt:

     2. Przedmiary

     3. STWIORB

     4 .Pozwolenie na budowę

Uwaga - Powyższe linki odnoszą się do plików rar lub pdf - do ich odczytu winno użyć się właściwych (i aktualnych na dzień zamieszczenia ogłoszenia) programów dostępnych na stronach producentów oprogramowania.

Wyjaśnienia z 26 października 2018 

Zmiana ogłoszenia nr 500258337-N-2018 z dnia 26.10.2018

Wyjaśnienia z dnia 7 listopada 2018 

Zmiana ogłoszenia nr 500267105-N-2018 z dnia 07.11.2018 

Wyjaśnienia z dnia 15 listopada 2018 

Zmiana ogłoszenia nr 500272899-N-2018 z dnia 15.11.2018 

Wyjaśnienia z dnia 19 listopada 2018 

Zmiana ogłoszenia nr 500275379-N-2018 z dnia 19.11.2018

Wyjaśnienia z dnia 26 listopada 2018 (1)

Wyjaśnienia z dnia 26 listopada 2018 (2)   +   (.rar - Uzupełniona dokumentacja)

Wyjaśnienia z dnia 26 listopada 2018 (3)

Wyjaśnienia z dnia 26 listopada 2018 (4) 

Wyjaśnienia z dnia 27 listopada 2018 (1)

Zmiana ogłoszenia nr 500283224-N-2018 z dnia 27.11.2018 

Wyjaśnienia z dnia 27 listopada 2018 (2)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania