OGŁOSZENIE - zakup środków ochrony indywidualnej i materiałów jednorazowych

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., informuje iż w imieniu i na rzecz Województwa Łódzkiego, planuje zakup środków ochrony indywidualnej oraz materiałów jednorazowych, na podstawie  art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), takich jak:

 

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  
Fartuch barierowy 1 500
Fartuchy  jednorazowego  użytku  z  brakiem   penetracji   patogenów krwiopochodnych na   materiał - ASTM 1671  50 000
Fartuchy jałowe operacyjne wzmocnione  29 500
fartuchy ochronne jednorazowe 6 890
Indywidualne zestawy ochrony biologicznej 53 500
Maska pełnotwarzowa 10
Maski szczelnie przykrywająca usta i nos N -95 - skuteczność filtracji dla cząstek 0,1 mikrona  32 300
Pokrowce na materace 24
Pościel jednorazowa 4 200
Przyłbice na twarz 35 765
Ubrania jednorazowe/ bluzy i spodnie 48 500
Ubrania operacyjne jednorazowe 48 500
kieliszki jednorazowe do leków 50 opakowań po 100 szt.
   

Spółka przyjmuje oferty na kombinezony ochrony indywidualnej tylko spełniające wymagania norm EN14126 na gotowy produkt, potwierdzone badaniami oraz certyfikatem wydanym przez Cententralny Instytut Ochrony Pracy - Polski Instytut Badawczy.

 Ubrania jednorazowe, ubrania operacyjne, fartuchy itp. powinny być wykonane z włókniny spełniającej wymagania normy EN 14126

Spółka IMŁ nie przyjmuje już ofert na maseczki chirurgiczne jednorazowe.

Spółka IMŁ nie kupuje maseczek bawełnianych, wielokrotnego użytku, niespełniających normy EN 14683.

 

Wytyczne konsultanta krajowego ds. chorób zakażnych co do OPZ kombinezonów/fartuchów:

 • produkt o cechach ochronnych, chroniących przed czynnikami biologicznymi
 • powinny spełniać wymagania normy EN 141126 dotyczącej odzieży ochronnej wg co najmniej wyszczególnionych warunków:

1. odporność na przenikanie skażonej cieczy pod wpływem ciśnienia hydrostatycznego - klasa 4 i wyższa

2. odporność na przenikanie czynników infekcyjnych pod wpływem mechanicznego kontaktu z substancjami zawierającymi skażone ciecze - klasa 4 i wyższa,

3. odporność na przenikanie skażonych ciekłych aerozoli - klasa 2 i wyższa,

 • fartuch wiązany z tyłu na troki z dodatkowym górnym zapięciem na przylepiec
 • rękawy z elastyczną silikonową taśmą zabezpieczającą
 • wykonany z materiału minimum 1 klasy palności,
 • wykonany z barierowej włókniny polipropylenowej SMS, bez zawartości lateksu, polietylenu i celulozy do procedur wysokiego ryzyka,
 • szwy, połączenia trwałe i rozdzielne płaskie,
 • rozmiar L i XL – kolor żółty lub niebieski,
 • pakowany  w indywidualne opakowanie
 • oznakowanie zawierające informację, że produkt może być użyty wyłącznie w okresie podwyższonego zagrożenia epidemicznego i epidemii nie dłużej jednak niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz dane producenta (nazwa, adres).

 

FORMULARZ OFERTOWY >>>  

 

Prosimy o załączenie do oferty:

 1. Dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: Certyfikatu CE, tj. certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej. Prosimy o nieprzesyłanie certyfikatu CE- China Export.
 2. Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta
 3. Wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu (jeśli dotyczy)
 4. Katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość*
 5. Dokumentu potwierdzającego spełnione przez dany produkt normy (jeśli dotyczy)*

*Wykaz norm i dokumentów oraz materiałów, z jakich powinien być wykonany produkt znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Korespondencja prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.

Prosimy o określenie daty ważności oferty.

Spółka odpowie jedynie na wybrane oferty.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego:

Sekretariat Spółki tel.: 42 206 88 60, Zamówienia Publiczne tel.: 42 307 09 97

lub mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

Ogłoszenie - zakup środków do dezynfekcji

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., informuje iż w imieniu i na rzecz Województwa Łódzkiego, planuje, na podstawie  art. 6 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374), zakup:

aparat do dezynfekcji pomieszczeń 1 szt.
Dozownik do dezynfekcji 80 szt.
Maty dekontaminacyjne na podłogę rozmiar 1,2x1 m do samodzielnego montażu 500 szt. (100 opakowań składających się po 5 sztuk mat (po 30 listków każda))
płyn do dezynfekcji miejsca wkucia (w litrach) 270
Preparaty do dezynfekcji (w litrach) 7 085, w tym 800 l z okresem przydatności do 180 dni oraz 3 000 l preparatów do szybkiej dezynfekcji powierzchni
Sztywne pojemniki na odpady medyczne (zakaźne 60L/40L 2 000 szt.
Środki do dezynfekcji rąk  (w litrach) 13 985, w tym 860 l z okresem przydatności do 180 dni
Urządzenie do dekontaminacji pomieszczeń z zast. Kwasu nadoctowego 5 szt.
Urządzenie do dezynfekcji pojazdów 8 szt.
Worki rozpuszczalne 2 000 szt.

Prosimy o załączenie do oferty:

Formularz ofertowy >>>

 1. Certyfikatu CE, tj. certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej. Prosimy o nieprzesyłanie certyfikatu CE- China Export.
 2. Deklaracji zgodności na zgodność z wymaganiami  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2016 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności wyrobów medycznych (Dz. U. poz. 211) albo deklaracji zgodności z wymaganiami dyrektywy 93/42/EWG,  albo deklaracji zgodności z wymaganiami rozporządzenia (UE) 2017/745
 3. Wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu
 4. Katalogu/ulotki/opisu produktu/karty charakterystyki potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość*
 5. Dokumentu potwierdzającego spełnione przez dany produkt normy

 

 Środki do dezynfekcji jako wyroby medyczne muszą spełniać następujące normy:

 

Higieniczne mycie rąk

 • Wymagane normy: PN-EN 1499; PN-EN 13727

 

Higieniczna dezynfekcja rąk

 • Wymagane normy: PN-EN 1500 PN-EN 13727
 • Działanie wirusobójcze lub ograniczone wirusobójcze wobec wirusów otoczkowych PN-EN 14476

 

Chirurgiczna dezynfekcja rąk

 • Wymagane normy: PN-EN 12791 PN-EN 13727
 • Działanie wirusobójcze lub ograniczone wirusobójcze wobec wirusów otoczkowych PN-EN 14476

Środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku  i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1). Powinny posiadać odpowiednie pozwolenie na obrót oraz posiadać wpis do Wykazu Produktów Biobójczych.

 

Środki do dezynfekcji powierzchni

 • Środki do dezynfekcji jako wyroby medyczne muszą spełniać następujące normy
 • Wymagane normy: PN-EN 13727 (bakterie), PN-EN 13624 (grzyby), PN-EN 14476 (wirusy), PN-EN 14348 (mykobakterie).
 • Produkt może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.
 • Środki dezynfekcyjne jako produkty biobójcze powinny spełniać wymagania zawarte w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych oraz wymagań rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku  i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE L 167 z 27.06.2012, str. 1). Powinny posiadać odpowiednie pozwolenie na obrót oraz posiadać wpis do Wykazu Produktów Biobójczych.

 

Preparaty do szybkiej dezynfekcji powierzchni

 • Wymagane normy: PN-EN 13727 (bakterie), PN-EN 13624 (grzyby), PN-EN 14476 (wirusy), PN-EN 14348 (mykobakterie).
 • Produkt może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością.
 • wymagane jest aby osiągały spektrum działania po 30 sekundach do 5 minut.

*Wykaz norm i dokumentów oraz materiałów, z jakich powinien być wykonany produkt znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia.

 

Korespondencja prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.

Prosimy o określenie daty ważności oferty.

Spółka odpowie jedynie na wybrane oferty.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego:

Sekretariat Spółki tel.: 42 206 88 60, Zamówienia Publiczne tel.: 42 307 09 97

lub mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

UWAGA! INFORMACJA DLA SKŁADAJĄCYCH OFERTY DO POSTĘPOWAŃ W FORMIE PISEMNEJ

Ze względu na ograniczenia wyłączające bezpośrednią obsługę interesantów

zaleca się formę składania ofery w sposób korespondencyjny, pocztą tradycyjną na adres: 

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., al. Piłsudskiego 12 lok.515, 90-051 Łódź

lub poprzez wcześniejszy kontakt z Działem Zamówień Publicznych ( tel. /+48/ 42 307 09 97, mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ), ustalenie przyjęcia ofert.

Ogłoszenie - zakup respiratorów i urządzeń do wentylacji nieinwazyjnej

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., informuje iż planuje zakup, w imieniu i na rzecz Województwa Łódzkiego, sprzętu medycznego w postaci respiratorów: stacjonarnych oraz transportowych  - łącznie 79 sztuk oraz 26 szt. urządzeń do wentylacji nieinwazyjnej.

Prosimy o załączenie do oferty:

 1. Dla wyrobów medycznych powyżej klasy I: Certyfikatu CE, tj. certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną biorącą udział przy ocenie zgodności wyrobu medycznego, zgodnie z aktualną ustawą wyrobach medycznych, obowiązującego na terenie Unii Europejskiej. Prosimy o nieprzesyłanie certyfikatu CE- China Export.
 2. Deklaracji zgodności wystawionej przez producenta
 3. Wniosku o przeniesienie do bazy danych gromadzonych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów medycznych i Produktów Biobójczych lub zgłoszenia wyrobu lub powiadomienia o wprowadzeniu wyrobu do obrotu
 4. Katalogu/ulotki/opisu produktu potwierdzającego jego parametry techniczne, jakość*
 5. Dokumentu potwierdzającego spełnione przez dany produkt normy (jeśli dotyczy)*

*Wykaz norm i dokumentów oraz materiałów, z jakich powinien być wykonany produkt znajduje się na stronie Ministerstwa Zdrowia.

Korespondencja prowadzona jest w języku polskim. Oznacza to, że wszelka korespondencja w języku obcym winna być złożona wraz z tłumaczeniem na język polski.

Prosimy o określenie daty ważności oferty.

Spółka odpowie jedynie na wybrane oferty.

 

Zapraszamy Państwa do kontaktu telefonicznego:

Sekretariat Spółki tel.: 42 206 88 60, Zamówienia Publiczne tel.: 42 307 09 97

lub mailowego: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.