Dane rejestrowe

Dane rejestrowe Spółki:

 

NIP: 726-26-54-060

REGON: 101745880

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi

XX Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS Nr 0000507870                                                                                          

 

Kapitał zakładowy: 66.344.000.00  zł (opłacony w całości)