O spółce

Inwestycje Medyczne
Województwa Łódzkiego.

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. została zawiązana przez Województwo Łódzkie Aktem Założycielskim Spółki z dnia 18 marca 2014 r. na podstawie zgody organu stanowiącego Samorządu Województwa Łódzkiego wyrażonej w Uchwale Nr XLII/789/13 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 25 listopada w sprawie: wyrażenia zgody na zawiązanie spółki prawa handlowego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest realizacja zadania własnego Samorządu Województwa Łódzkiego o charakterze użyteczności publicznej w postaci promocji i ochrony zdrowia – określona w ustawie o samorządzie województwa.

Realizacja podstawowego przedmiotu działalności Spółki odbywać się będzie poprzez świadczenie przez Spółkę usług w ogólnym interesie gospodarczym polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej Województwa Łódzkiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia, a które to zostaną zlecone przez Województwo Łódzkie.

Aktualności

Platforma zakupowa

Od 4 lipca 2022 r. została uruchomiona Platforma zakupowa dedykowana IMŁ sp. z o.o.  Więcej informacji otrzymacie Państwo odwiedzając stronę: https://platformazakupowa.pl/pn/iml .

Czyt. dalej ...

Inwestycje Medyczne Łódzkiego sp. z o.o. we współpracy z Wojewódzką Stacją Ratownictwa Medycznego w Łodzi zakończyły proces oznakowania karetek pogotowia […]

Czyt. dalej ...