Misja

Misją Inwestycji Medycznych Łódzkiego Sp. z o.o. jest świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym polegających na zaspokajaniu zbiorowych potrzeb Wspólnoty Samorządowej Województwa Łódzkiego w zakresie promocji i ochrony zdrowia, ciągłemu podnoszeniu standardów w zakresie usług medycznych oraz poprawy dostępności tychże usług dla Pacjentów.