Organy Spółki

Zgromadzenie Wspólników

Funkcję Zgromadzenia Wspólników pełni organ wykonawczy Województwa Łódzkiego, będącego jedynym wspólnikiem Spółki, tj. Zarząd Województwa Łódzkiego.

Rada Nadzorcza Spółki

Marek Sarwa – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Piotr Ambroziak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Przemysław Dobrychłop – Sekretarz Rady Nadzorczej
Anna Mundzia – Członek Rady Nadzorczej
Mateusz Barwaśny – Członek Rady Nadzorczej

Zarząd Spółki

Robert Sobczak – Prezes Zarządu
Dawid Mazurkiewicz – Wiceprezes Zarządu