Dane rejestrowe

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 34 lok. 105, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000507870, REGON: 101745880, NIP: 726-265-40-60, wys. kapitału zakładowego: 177 708 000,00 zł., opłacony w całości.