Spółka, zgodnie z celami swej działalności, tj. zaspokojania bieżących potrzeb społeczności Województwa Łódzkiego, realizując powierzone przez Samorząd Wojewóztwa Łódzkiego zadanie własne samorządu, przeprowadziła w latach 2014 - 2017 szereg inwestycji polegajacych na zakupie sprzętu medycznego, na kwotę blisko 70 mln zł.

Zakupiony w ramach procesu inwestycyjnego sprzęt medyczny, Spółka - jako podmiot wspierający - udostępniła nieodpłatnie Podmiotom Leczniczym, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa Łódzkiego.