Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Sokolnikach-Lesie

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp z o.o. jako podmiot zależny Samorządu Województwa Łódzkiego, realizujący zadania własne Województwa w zakresie promocji i ochrony zdrowia, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców województwa łódzkiego, planuje w roku 2019 uruchomienie ośrodka opiekuńczo leczniczego w Sokolnikach – Lesie.


Spółka aktualnie nie posiada umowy z NFZ. Spółka zamierza w przyszłości po uruchomieniu ośrodka podjąć starania w celu zapewnienia finansowania świadczeń ze środków publicznych.

Pobyt w ośrodku będzie w pierwszym etapie działalności całkowicie odpłatny na zasadach komercyjnych i nie będzie ograniczony względami medycznymi.

Spółka zawierać będzie umowę cywilno-prawną z pacjentem lub jego opiekunem, która określi warunki pobytu, zakres świadczonych usług medycznych oraz wszelkie koszty.

Dzięki temu Nasz ośrodek będzie świadczyć usługi dla każdego, kto uzna że potrzebna mu nasza pomoc.

Zamierzamy zaoferować naszym pacjentom profesjonalną opiekę medyczną, rehabilitację i fizjoterapię, terapię zajęciową w warunkach stacjonarnych.

Nasza oferta kierujemy do wszystkich, którzy borykają się z problemem zapewnienia profesjonalnej opieki nad bliskimi – chorymi, niepełnosprawnymi.

W ramach pakietu planowanych usług medycznych zamierzamy świadczyć m.in. następujące usługi:

 • zabiegi medyczne,
 • Koordynacja leczenia na terenie kraju,
 • Nieodpłatna konsultacja specjalistów,
 • Nieodpłatna konsultacja lekarska,
 • Koordynacja leczenia w szpitalu na terenie kraju,
 • Rehabilitacja,
 • Psycholog,
 • Psychiatra,
 • Dietetyk,
 • Leczenie szpitalne,
 • Transport medyczny na terenie kraju,
 • Koordynacja leczenia na terenie kraju,
 • Nielimitowana opieka lekarza prowadzącego (internisty, lekarza rodzinnego),
 • Całodobowa pomoc ambulatoryjna,
 • Ambulatoryjna opieka pielęgniarska,
 • Badania laboratoryjne (biochemia, hematologia, badania moczu, badania kału),
 • Badania radiologiczne (RTG, USG),
 • Badania czynnościowe (audiometria, spirometria, EKG spoczynkowe)

Zainteresowanych pobytem w naszym ośrodku zapraszamy do kontaktu bezpośredniego w celu omówieniu szczegółów.


Osoba odpowiedzialna za kontakty: Marcin Kos, tel. +48 667 387 071, e-mail: marcin.kos@iml.biz.pl