NZOZ IMŁ

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. przejęła w sierpniu 2017 r. od Województwa Łódzkiego nieruchomość położoną w Sokolnikach-Lesie przy ul. Szczanieckiej 2/12 (gm. Ozorków, pow. zgierski).

W przedmiotowej nieruchomości Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. planują otworzenie Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego, czyli placówki, która świadczyłaby stacjonarną opiekę długoterminową wobec osób tego wymagających.

W związku z planem uruchomienia ZOL-u Spółka utworzyła jednostkę lokalną – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej IMŁ, który będzie odpowiadał za prowadzenie przyszłego Zakładu.

Z dniem 21 sierpnia 2017 r. Spółka uzyskała wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.