Dostawa sprzętu medycznego zabiegowego

Spółka, po przeprowadzonej procedurze przetargowej na dostawę sprzętu medycznego zabiegowego, jako najkorzystniejszą uznała ofertę firmy:

OLYMPUS Polska Sp. z o.o.

(ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa).

Typ wybranego sprzętu: OLYMPUS Thunderbeat z oprzyrządowaniem: ESG-400, USG-400, TD-TB400, TC-E400, MAJ-814, TB-0535FC, TB-0920OE

 

Zakupiony sprzęt medyczny został zgodnie z celami działalności Spółki użyczony Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. M. Pirogowa w Łodzi.

 

Data zawarcia umowy: 14 kwietnia 2015 r.

Wartość zakupu brutto: 155.268,58 zł

 

Powrót