Dostawa sprzętu medycznego - EMG, EEG, Polisomnografu, Aparatu do przezczaszkowej magnetycznej stymulacji mózgu

Spółka, po przeprowadzonej procedurze przetargowej na dostawę sprzętu medycznego zgodnie ze specyfikacją, jako najkorzystniejszą uznała ofertę firmy:

Elmiko Medical Sp. z o.o.

(ul. Poleczki 29, 02-822 Warszawa)

Typ wybranego sprzętu:

  1. Aparat "A" - Aparat EMG - Cadwell - Sierra SUMIT
  2. Aparat "B" - Aparat EMG - Cadwell - Sierra SUMIT
  3. Aparat "C" - Aparat EEG - Elmiko Aparatura Medyczna Zbigniew Niedbalski - Elektroencefalogra EEG DigiTrack
  4. Aparat "D" - Polisomnograf - Elmiko Aparatura Medyczna Zbigniew Niedbalski - Elektroencefalogra EEG DigiTrack
  5. Aparat "E" - Aparat do przezczaszkowej magnetycznej stymulacji mózgu - Mag&More - PowerMag100 (clinical)

Zakupiony sprzęt medyczny został zgodnie z celami działalności Spółki użyczony:

  1. Aparat "A" - Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi,
  2. Aparat "B" - Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu
  3. Aparat "C" - Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Łodzi Szpital im. J. Babinśkiego
  4. Aparat "D" - Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Łodzi Szpital im. J. Babinśkiego
  5. Aparat "E" - Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ w Łodzi Szpital im. J. Babinśkiego

 

Data zawarcia umowy: 08 grudnia 2015 r.

Wartość zakupu brutto: 791.208,00 zł

 

Powrót