Dostawa 34 szt. Ambulansów typu C

Spółka, po przeprowadzonej procedurze przetargowej na dostawę sprzętu medycznego, jako najkorzystniejszą uznała ofertę firmy:

AMZ KUTNO S.A.

(ul. Sklęczkowska 18, 99-300 Kutno)

 

Typ zaoferowanego sprzętu: AMZ-KUTNO S.A. / Fiat Ducato 250SC

 

Zakupiony sprzęt medyczny, zgodnie z celami działalności Spółki, został użyczony:

  1. Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego w Łodzi - 31 szt.
  2. Samodzielnemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim - 3 szt.

 

Data zawarcia umowy: 3 lutego 2016 r.

Wartość zakupu brutto: 10.908.698,04 zł

 

Powrót