Dostawa aparatów do znieczulania

Spółka, po przeprowadzonej procedurze przetargowej na dostawę sprzętu medycznego - 11 szt. aparatów do znieczulania, jako najkorzystniejszą uznała ofertę firmy:

KLAROMED Sp. z o.o.

(ul. Sobieskiego 123, 05-070 Sulejówek)

 

Zakupiony sprzęt medyczny (Fabius GS Premium), zgodnie z celami działalności Spółki, został użyczony:

  1. Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. M. Pirogowa w Łodzi,
  2. Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu im. M. Skłodowskiej-Curie w Zgierzu,
  3. Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Jana Pawła II w Bełchatowie,
  4. Samodzielnemu Szpitalowi Wojewódzkiemu im. M. Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim,
  5. Szpitalowi Wojewódzkiemu im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu,
  6. Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu im. St. Rybickiego w Skierniewicach.

 

Data zawarcia umowy: 28 kwietnia 2016 r.

Wartość zakupu brutto: 1.721.530,80 zł

 

Powrót