Dostawa sprzętu medycznego - respiratory i inkubator hybrydowy

Spółka, po przeprowadzonej procedurze przetargowej na dostawę sprzętu medycznego, jako najkorzystniejszą uznała ofertę firmy:

ANPEXIM Tomasz Stępniak

(ul. Biały Kamień 2 lok. 18, 02-593 Warszawa

adres korespondencyjny: ul. Mszczonowska 33/35 lok. 215, 96-100 Skierniewice)

 

Przedmiot zamówienia obejmował dostawę i instalację:

  1. 2 szt. respiratorów noworodkowych,
  2. 1 szt. inkubatora hybdydowego wraz z wyposżeniem.

 

Dostarczony sprzęt:

  1. Respirator noworodkowy - MAQUET SERVO-n,
  2. Inkubator noworodkowy wraz z wyposażeniem - Dragerwerk AG&Co. KGaA/Babyleo TN500

 

Zakupiony sprzęt medyczny, zgodnie z celami działalności Spółki, został użyczony Wojewódzkiemu Specjalistycznemu Szpitalowi im. M. Pirogowa w Łodzi .

 

Data zawarcia umowy: 26 kwietnia 2017 r.

Wartość zakupu brutto: 455.331,40 zł

 

Powrót