Dostawa sprzętu medycznego - lampy

Spółka, po przeprowadzonej procedurze przetargowej na dostawę sprzętu medycznego, jako najkorzystniejszą uznała ofertę firmy:

WEROMED TOMASZ KLEPACZEWSKI

(ul. Dębowa 1B, 05-110 Jabłonna)

 

Zakupiony sprzęt medyczny (lampa MEDlight GmbH OCTAderm), zgodnie z celami działalności Spółki, został użyczony Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej PABIAN-MED w Pabianicach.

 

Data zawarcia umowy: 11 lipca 2017 r.

Wartość zakupu brutto: 23.500,00 zł

 

Powrót