13/ZP/PN/18 Dostawa sprzętu medycznego/wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o.

łOgłoszenie o zamówieniu

SIWZ

SIWZ (wersja edytowalna)

Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia w częściach 1-19 (wersja edytowalna)

Zmiana treści SIWZ z dn. 25.04.2018r.

Zmiana ogłoszenia przekazana do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dn. 25.04.2018r.

Zmiana ogłoszenia - nr 2018/S 082-184079 opublikowana w Suplemencie do Dz.U.U.E. w dn. 27.04.2018r.

 Modyfikacja z 30.04.2018 roku

Zmiana ogłoszenia - nr 2018/S 086-193325 opublikowana w Suplemencie do Dz.U.U.E. w dn.04.05.2018r.

Zmiana treści SIWZ z dn. 24.05.2018r. (dotyczy terminu składania i otwarcia ofert)

Zmiana ogłoszenia przekazana do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dn. 24.05.2018r.

Zmiana ogłoszenia - nr 2018/S 100-228511 opublikowana w Suplemencie do Dz.U.U.E. w dn.29.05.2018r.

Odpowiedzi na pytania i zmiany treści SIWZ (z dn. 05.06.2018r.)

ZMODYFIKOWANY formularz ofertowy (wersja edytowalna) (z dn. 05.06.2018r.)

ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 1 do SIWZ - opis przedmiotu zamówienia (wersja edytowalna) (z dn. 05.06.2018r.)

Zmiana ogłoszenia przekazana do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dn. 05.06.2018r.

Zmiana ogłoszenia - nr 2018/S 107-243866 opublikowana w Suplemencie do Dz.U.U.E. w dn.07.06.2018r.

Wyjaśnienia treści SIWZ + zmiany SIWZ (UWAGA: zmiana terminu składania i otwarcia ofert tylko dla części 1,2,2A,2C,2F) z dnia 11.06.2018r.

Zmiana ogłoszenia przekazana do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej w dn. 11.06.2018r.

ZMODYFIKOWANY FORMULARZ OFERTOWY (wersja edytowalna) (z dn. 11.06.2018) 

Zmiana ogłoszenia - nr 2018/S 112- 254943 opublikowana w Suplemencie do Dz.U.U.E. w dn.14.06.2018r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 21.06.2018r.

Informacja z otwarcia ofert w dniu 27.06.2018r.

Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach 1,2,2C,2G,3,4,6,6A,8,9,9B,11,14,17,18 

Informacja o unieważnieniu postępowania w częściach 7, 9A, 15

Informacja o unieważnieniu postępowania w części 2A

Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych w cz. 2B,2E,2F,5,10,13,16,19 i unieważnieniu cz. 2D i 12