30/ZP/PN/18 Rozbudowa i przebudowa Szpitala im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i Oddziału Intensywnej Terapii wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowanie

30/ZP/PN/18 Rozbudowa i Przebudowa Szpitala im. Prymasa Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Sieradzu dla potrzeb Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizacji i Oddziału Intensywnej Terapii wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej i zagospodarowaniem terenu – Etap I

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ (pdf)

SIWZ (w wersji edytowalnej)

Załącznik nr 3A

Dokumentacja techniczna:

     1. Projekt:

     2. Przedmiary

     3. STWIORB

     4 .Pozwolenie na budowę

Wyjaśnienia do SIWZ z dnia 15.11.2018r.