Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr 8/ZP/PN/17

Spółka Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., po przeprowadzeniu postępowania nr 8/ZP/PN17, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w części 2.

Szczegóły dostępne tutaj
Pozostałę zamówienia