7/ZP/PN/20 – Dostawa sprzętu medycznego i wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o.

(termin składania ofert: 13 lipca 2020 roku, godz.13:00)

Zmiana adresu do korespondencji na przetarg7.zp.pn.20@iml.biz.pl 

Opublikowane w dniu 13 maja 2020 roku w Dz. U.U.E. sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu 

Opublikowane w dniu 27 maja 2020 roku w Dz. U. U. E. sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia - formularz asortymentowy Załączniki od Nr 1.A.1 do Nr 1.A.16 Formularz ofertowy Załącznik nr 1 Formularz JEDZ Załącznik nr 2 Oświadczenie Wykonawcy Załącznik nr 3 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Załącznik nr 4 Wykaz dostaw Załącznik nr 5 Wzór umowy Załącznik nr 6 Identyfikator postępowania 03e71e6d-b032-44ee-8335-7eb58205eed3 Informacja o unieważnieniu postępowania w Części Nr 12 Wyjaśnienia z dnia 16 kwietnia 2020 roku Informacja o unieważnieniu postępowania w Części Nr 5 Wyjaśnienia z dnia 21 kwietnia 2020 roku wraz z informacją o zmianie terminu składania ofert (termin składania ofert : 4 maja 2020 roku, godz. 14:00) Przekazane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do Dz.U.U.E. Załącznik Nr 6 do SIWZ (wersja nieedytowalna, pdf) Wyjaśnienia z dnia 23 kwietnia 2020 roku Wyjaśnienia z dnia 27 kwietnia 2020 roku wraz z informacją o zmianie terminu składania ofert (termin składania ofert : 11 maja 2020 roku, godz : 14 : 00) Przekazane ogłoszenie o zmianie ogłoszenie do Dz.U.U.E. Załącznik Nr 6 do SIWZ (wersja nieedytowalna, pdf) Informacja o zmianie zapisów SIWZ dot. terminu składania i otwarcia ofert (termin składania ofert: 29 maja 2020 roku, godz. 13:00) Ogłoszenie o zmianie przekazane do Dz. U.U.E. w dniu 07.05.2020 Ogłoszenie o ww. zmianie terminu składania i otwarcia ofert zostało z powodów technicznych ponownie przekazane do publikacji w Dz. U.U.E. w dniu 11.05.2020 Wyjaśnienia z dnia 8 maja 2020 roku Wyjaśnienia z dnia 26 maja 2020 roku Informacja o zmianie zapisów SIWZ dot. terminu składania i otwarcia ofert (termin składania ofert: 30 czerwca 2020 roku, godz.13:00) Ogłoszenie o zmianie przekazane do Dz. U.U. E. w dniu 26.05.2020 (numer referencyjny: 2020-068050) Wyjaśnienia z dnia 27 maja 2020 roku Informacja o zmianie zapisów SIWZ dot. terminu składania i otwarcia ofert z dn. 26.06.2020 roku Przekazanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu do Dz.U.U.E. z 26.06.2020 r Zmiana adresu do korespondencji - sprostowanie Przekazanie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu do Dz.U.U.E z 29.06.2020 r. Wyjaśnienia z dnia 26 czerwca 2020 roku Informacja z dnia 10.07.2020r. o unieważnieniu postępowania w cz. nr 7 Informacja z Otwarcia Ofert z dnia 13.07.2020 roku Sprostowanie Informacji z Otwarcia Ofert z dnia 17.07.2020 roku Informacja z dnia 14.12.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. nr 4 Informacja z dnia 21.09.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. nr 2 Informacja z dnia 21.09.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. nr 6 Informacja z dnia 21.09.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. nr 8 Informacja z dnia 21.09.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. nr 9 Informacja z dnia 21.09.2020 r. o unieważnieniu postępowania w cz. nr 10 Informacja z dnia 21.09.2020 r. o unieważnieniu postępowania w cz. nr 11 Informacja z dnia 21.09.2020 r. o unieważnieniu postępowania w cz. nr 13 Informacja z dnia 21.09.2020 r. o unieważnieniu postępowania w cz. nr 14 Informacja z dnia 21.09.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. nr 16 Informacja z dnia 23.09.2020 r. o wyborze najkorzystniejszej oferty w cz. nr 1 Informacja z dnia 25.09.2020 r. o unieważnieniu postępowania w cz. nr 15 Informacja z dnia 30.10.2020 r. o unieważnieniu postępowania w cz. nr 3
Pozostałę zamówienia