8/ZP/PN/20 Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej na Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 123

Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części Specjalistycznej Przychodni Przyszpitalnej na Zakład Rehabilitacji Leczniczej

w Szpitalu Wojewódzkim im. Jana Pawła II w Bełchatowie przy ul. Czaplinieckiej 123

(8/ZP/PN/20)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wersja pdf) Załącznik nr 2 do SIWZ(wersja edytowalna) Załącznik nr 3 do SIWZ (wersja edytowalna) Załacznik nr 4 do SIWZ (wersja edytowalna) Załącznik nr 5 do SIWZ (wersja edytowlana) Załącznik nr 6 do SIWZ (wersja edytowalna) Załącznik nr 7 do SIWZ (wersja edytowalna) Załącznik nr 8 do SIWZ (wersja edytowalna) Załącznik nr 9 do SIWZ (wersja edytowalna) Ogłoszenie nr 581095-N-2020 z dnia 2020-09-04 r. Informacja z otwarcia ofert z dnia 07 października 2020 roku Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
Pozostałę zamówienia