8/ZP/PN/19 Dostawa sprzętu/wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego dla IMŁ Sp. z o.o.

Dostawa sprzętu/wyposażenia medycznego oraz rehabilitacyjnego dla IMŁ Sp. z o.o. 8/ZP/PN/19

W związku z poważnym problemem technicznym z odczytem poczty zamowienia.publiczne@iml.biz.pl, który wystąpił w dniu 04.05.2020, prosimy do odwołania o przesyłanie wszelkiej dokumentacji kierowanej do Działu Zamówień Publicznych, w tym korespondencji dotyczącej toczących się postępowań przetargowych oraz realizacji umów na dostawy, na adres: iml@iml.biz.pl.  

W miarę możliwości prosimy również o przekazanie na adres iml@iml.biz.pl korespondencji skierowanej w dniach 04.05.2020-05.05.2020 na adres zamowienia.publiczne@iml.biz.pl – Dział Zamówień Publicznych nie posiada możliwości odczytania korespondencji z tego okresu z tego adresu e-mail.

Ogłoszenie o zamówieniu 2019/S 112-274571 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Opis przedmiotu zamówienia - formularz asortymentowy Załączniki od nr 1.1. do nr 1.14. Formularz ofertowy Załącznik nr 2 Formularz JEDZ Załącznik nr 3 Wzór umowy Załącznik nr 4 Oświadczenie dot. grupy kapitałowej Załącznik nr 5 Klucz publiczny Wyjaśnienia z dnia 3 lipca 2019 roku Wyjaśnienia z dnia 15 lipca 2019 roku INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT Informacja o unieważnieniu postępowania w Części Nr 2, 3, 6, 7 Informacja o unieważnienia postępowania w Części Nr 9,13,14 Informacja o unieważnieniu postępowania w Części Nr 1 ,4, 12 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części Nr 5 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części Nr 11 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Części Nr 10 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w Cześci Nr 8
Pozostałę zamówienia